ΠΡΑΔΑΝ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ - ΕΡΙΚΑ

Απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (2002) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (2006). Κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» (2013).

Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

Από το 2006 υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Χειρίζεται ζητήματα κτήσης, ανάκτησης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ επιπλέον έχει ορισθεί ως σημείο επαφής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για τα ζητήματα ιθαγένειας. Συμμετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής της 3ης μελέτης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (EMN) με θέμα: “Pathways to citizenship for third country nationals in the EU member states”. Είναι μέλος της Α’ Πενταμελούς Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και μέλος στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και της  Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)  για τα θέματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και πρόληψης της Ανιθαγένειας. Αποτελεί σημείο επαφής της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για ζητήματα BREXIT.

Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) και συμμετέχει ως εισηγήτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων πάνω σε ζητήματα ελληνικής ιθαγένειας και κοινωνικής ένταξης μεταναστών. Έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε Ημερίδες και Συνέδρια για ζητήματα ιθαγένειας και ανιθαγένειας. 

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.