Ομάδες Εργασίας του ENNHRI
Άσυλο και Μετανάστευση

Η ΕΕΔΑ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μάλιστα, το 2016-2017,η ΕΕΔΑ είχε την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας, από κοινού με το Ολλανδικό Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Netherlands Institute for Human Rights). Η Ομάδα Εργασίας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση διατηρεί σταθερή συνεργασία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ΕΕΔΑ υπήρξε καθόλα τα χρόνια συμμετοχής της στην Ομάδα Εργασίας ενεργό μέλος. Ενδεικτικά, η ΕΕΔΑ συνέβαλε με σχόλια και προτάσεις σε θέματα εναλλακτικών της κράτησης μέτρων στο πλαίσιο της μετανάστευσης και διοικητικής κράτησης μεταναστών (βλ. τελικά κείμενα: CDDH-MIG, Draft analysis of the legal and practical aspects of effective alternatives to detention in the context of migration, CDCJ, Draft European Rules on the Administrative Detention of Migrants).

Για το 2020 η Ομάδα Εργασίας εστιάζει στα Δικαιώματα των Μεταναστών στα Σύνορα. Στόχος είναι η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στα σύνορα και η συλλογή επαρκών στοιχείων ώστε να εξαχθούν κοινά συγκρίσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτελέσουν βάση για Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενόψει και του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο σε επίπεδο ΕΕ.

Η ΕΕΔΑ στο πλαίσιο αυτό έχει συμβάλει στη σύνταξη ενός Κειμένου Βάσης για το ρόλο των ΕΘΑΔ στην προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα και ενός Οδηγού για τις επιτόπιες επισκέψεις στα σύνορα. Τον Ιανουάριο του 2020, η ΕΕΔΑ επισκέφθηκε τη Σάμο. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2020, η ΕΕΔΑ εξέδωσε Δήλωση για την επανεξέταση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της ΕΕ. Τον Απρίλιο του 2020, οι ΕΘΑΔ της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης υιοθέτησαν Κοινή Δήλωση για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου.

Την ΕΕΔΑ εκπροσωπεί στην Ομάδα Εργασίας η Εύα Τζαβαλά, Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.