Συμβολή για την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις συστάσεις της ΕΕΔΑ σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - υπόθεση Μανωλάδα (Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 9(2) για την εκτέλεσή της στην απόφαση Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας (21884/15) προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης)

Συμβολή για την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις συστάσεις της ΕΕΔΑ σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - υπόθεση Μανωλάδα (Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 9(2) για την εκτέλεσή της στην απόφαση Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας (21884/15) προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης)

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.