Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: ο αγώνας για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων συνεχίζεται

Κολάζ με φωτογραφίες των γυναικών - μελών της ΕΕΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:
Ο αγώνας για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων συνεχίζεται

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως ο Εθνικός Θεσμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΘΑΔ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) δηλώνει ΠΑΡΟΥΣΑ στον υπαρκτό αγώνα για την ουσιαστική ισότητα, την αποκατάσταση και την εμπέδωση στην πράξη της ισότιμης μεταχείρισης των γυναικών στην άσκηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους.

Σε μια περίοδο που τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας επιβάλλουν νέους περιορισμούς και προκλήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, η ΕΕΔΑ, ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα προώθησης και προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συνεχίζει να εργάζεται για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και την ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και τη στήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων γυναικών, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι γυναίκες μετανάστριες, οι γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ.

Η ΕΕΔΑ παρακολουθεί εντατικά την πρόοδο εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) αλλά και την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη χώρα μας, σε θέματα που αφορούν έμφυλες διακρίσεις. Τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του εθνικού θεσμικού πλαισίου με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, συνοδευόμενης με τα κατάλληλα εφαρμοστικά μέτρα, υπό το φως και της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας 206.

Τέλος, η ΕΕΔΑ χαιρετίζει το σωματικό και ψυχικό σθένος των θυμάτων έμφυλης βίας για την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης και την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών για την χωρίς άλλη καθυστέρηση διερεύνηση και διαλεύκανση των περιστατικών αυτών. Η ΕΕΔΑ υπογραμμίζει, ότι η πρόσβαση των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη δικαιοσύνη, η διεξαγωγή αποτελεσματικής διερεύνησης των παραβιάσεων που αφορούν πράξεις οι οποίες στρέφονται κατά της γενετήσιας ζωής και ελευθερίας και η χρηστή απονομή της δικαιοσύνης συγκαταλέγονται ανάμεσα στις βασικότερες πτυχές της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η θεσμική και πρακτική ανταπόκριση στην ουσιαστική ισότητα των φύλων ανήκει στα κομβικά κριτήρια προόδου της κοινωνίας και τις εγγυήσεις εύρυθμης λειτουργίας της Πολιτείας.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

 

Το δελτίο τύπου σε μορφή pdf

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.