Η Β' Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ Έλλη Βαρχαλαμά στη διαδικτυακή συζήτηση του F.E.S. για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον εραγασιακό χώρο

Αφίσα εκδήλωσης FES

Το ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα σε συνεργασία με την προοδευτική δεξαμενή σκέψης Re-Public διοργανώνουν στα πλαίσια του κοινού τους project "The Future of Work" διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον εργασιακό χώρο». Στη συζήτηση συμμετέχει και η Β' Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Έλλη Βαρχαλαμά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 16 Μαρίου 2021 στις 7-8.30μμ και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τις σελίδες του ιδρύματος στο Facebook @FESAthen https://www.facebook.com/FESAthen Και @fofwork https://www.facebook.com/fofwork
Ή από την ιστοσελίδα «The Future of Work» https://republic.gr/futureofwork/el/

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.