Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία του ENNHRI

ENNHRI.jpg

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ο Εθνικός Θεσμός για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) στην Ελλάδα, συμμετέχει στην ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI), η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Μαρτίου 2021. Η Έκθεση αυτή επισημαίνει τις εξελίξεις – θετικές και αρνητικές – μέσα στο 2020 αναφορικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην ΕΕ, καθώς και τις δράσεις των ΕΘΑΔ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Πιο συγκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση του ENNHRI για το 2021 οι αρνητικές τάσεις που εντοπίστηκαν το 2019 επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το έτος αναφοράς (2020). Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία COVID-19 και τα συναφή περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της. Τα ευρήματα της Έκθεσης επιβεβαιώνουν την ανάγκη, αφενός, για τη διαφύλαξη και ενίσχυση σταθερών θεσμικών αντίβαρων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πλήρως ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ΕΘΑΔ, αφετέρου, για τη διαρκή παρακολούθηση από την ΕΕ των εξελίξεων που επηρεάζουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενισχυμένη δράση παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλληλοσυνδέονται και αλληλοενισχύονται και οι ΕΘΑΔ, ως ανεξάρτητοι θεσμοί με ευρεία εντολή προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι βασικοί παράγοντες στην προώθηση του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο. Η αυξανόμενη συμμετοχή τόσο του ENNHRI όσο και των ΕΘΑΔ στους μηχανισμούς παρακολούθησης του κράτους δικαίου της ΕΕ φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση και την προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα Κράτη μέλη της ΕΕ.

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανάρτηση του ENNHRI

 

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.