Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Μεταναστών με θέμα τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα από τις άτυπες επαναπροωθήσεις μεταναστών

Στην 47η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, θα συζητηθεί η Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Felipe González με θέμα τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα από τις άτυπες επαναπροωθήσεις μεταναστών στην ξηρά και τη θάλασσα που μόλις δημοσιεύθηκε. Η Έκθεση περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές στην Ελλάδα και για την προετοιμασία αυτής, ο Ειδικός Εισηγητής έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων και τις απόψεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η ΕΕΔΑ καλοσωρίζει την Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή και θα τοποθετηθεί πιο συγκεκριμένα με προφορική δήλωση της κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.