Η ΕΕΔΑ στο συνέδριο του ΕΚΔΔΑ: Α' κύκλος Σεμιναρίων με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στη Δημόσια Διοίκηση

Στη συν-διοργάνωση του Α΄ Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες προχωρά η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σε συνεργασία με την Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ). Η επιμορφωτική αυτή δράση, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2021, απευθύνεται στους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των απόφοιτων σε ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και καταπολέμησης των διακρίσεων, την εξοικείωσή τους με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ιδίως οι ευάλωτες ομάδες και την κατά το δυνατό καλύτερη ενημέρωσή τους στα θέματα αυτά ενόψει του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια διοίκηση. Από την πλευρά της ΕΕΔΑ για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής δράσης, συνεργάστηκαν με την Ένωση Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, η συντονίστρια του επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΔΑ Ρωξάνη Φράγκου και ο υπεύθυνος για θέματα επικοινωνίας Διονύσης Γιακουμέλος που μίλησε για το πλαίσιο και τους στόχους της δράσης αυτής στο διήμερο Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα: «ΕΣΔΔΑ: Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος» (Αθήνα, 15 -16 Ιουλίου 2021).

  

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.