Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη στη διαδικτυακή εκδήλωση της Βρετανικής Πρεσβείας και του WWF για την κλιματική νομοθεσία στην Ελλάδα

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Μαρία Γαβουνέλη στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσαν την Τρίτη 20 Ιουλίου η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το WWF με θέμα: Introducing a Climate Law in Greece: Towards a zero emissions climate resilient future (Τρίτη 20 Ιουλίου 2021).

  

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.