Συμβολή της ΕΕΔΑ στην ετήσια έκθεση του ENNHRI για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη

Στη δημοσιότητα έδωσε πρόσφατα τη δεύτερη ετήσια έκθεσή του (2021) για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ENNHRI). Στην έκθεση αποτυπώνεται η οπτική των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΑΘ) από 42 ευρωπαϊκές χώρες για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην κάθε χώρα αλλά και συνολικά στην Ευρώπη.  

To ENNHRI υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ, το Μάρτιο του 2021, την ετήσια συνεισφορά του στον Κύκλο Παρακολούθησης του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ. Η Έκθεση του ENNHRI αποτελείται από τις Εθνικές Εκθέσεις των Εθνικών Θεσμών για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) των Κρατών μελών της ΕΕ και έρχεται να επικαιροποιήσει την πρώτη Έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ, που είχε δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2020. Η παρούσα Έκθεση υπογραμμίζει τις εξελίξεις ως προς την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ τον τελευταίο χρόνο, με έμφαση στις δράσεις των ΕΘΑΔ για την υποστήριξη του Κράτους Δικαίου και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site του ENNHRI

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) συμβάλλει στις Ετήσιες Αναφορές του ENNHRI υποβάλλοντας κάθε χρόνο τη δική της Εθνική Έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Χώρα.  Δείτε τις σχετικές Εκθέσεις της ΕΕΔΑ για το 2021 και το 2020

Σημειώνεται ότι Έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο παρουσίασε την Έκθεσή του που βασίζεται στα στοιχεία της αντίστοιχης περυσινής Έκθεσης της Κομισιόν. 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.