Δέκα σημεία για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και αποτελεσματικού εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα στην Ελλάδα

Λογότυπα ENNHRI -UNHCR - OHCHR

Αυτή την εβδομάδα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΝNHRI) μοιράστηκαν με την ελληνική κυβέρνηση ένα σύνολο «Δέκα Σημείων» για τη δημιουργία ενός Ανεξάρτητου Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης στα Σύνορα στην Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Δείτε εδώ το έγγραφο των 10 σημείων

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.