Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη στην Ημερίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Μαρία Γαβουνέλη στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της "Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης" με θέμα: "Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Κράτη Μέλη".

   

 

Παρακολουθήστε εδώ ολόκληρη την εκδήλωση

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.