Έναρξη 39ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Σήμερα ξεκίνησε η 39η Σύνοδος (1-12 Νοεμβρίου 2021) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατά την οποία η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για την Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση  (Universal Periodic Review, UPR) θα εξετάσει την Ελλάδα στον Τρίτο κύκλο αξιολόγησής της. Η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση UPR για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2011 και το 2016 αντίστοιχα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης (Universal Periodic Review, URP) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η ΕΕΔΑ υπέβαλε Κείμενο παρατηρήσεων (στα αγγλικά). Οι εκθέσεις στη βάση των οποίων θα διενεργηθεί ο Τρίτος κύκλος αξιολόγησης της Ελλάδας είναι διαθέσιμες εδώ.

Η Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση  (UPR) είναι μια μοναδική διαδικασία που περιλαμβάνει την περιοδική ανασκόπηση της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 193 Κρατών μελών του ΟΗΕ. Από την πρώτη συνεδρίασή του τον Απρίλιο του 2008, και τα 193 Κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν ήδη αξιολογηθεί δύο φορές κατά τον Πρώτο και Δεύτερο κύκλο UPR. Κατά τη διάρκεια του Τρίτου κύκλου UPR, τα Κράτη αναμένεται να εστιάσουν στα βήματα που έχουν λάβει για την εφαρμογή των συστάσεων που υποβλήθηκαν κατά τις προηγούμενες αξιολογήσεις τους, την υλοποίηση των οποίων δεσμεύτηκαν να παρακολουθούν, καθώς και επίσης και να τονίσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Χώρα.

Η αναμετάδοση της Συνόδου είναι διαθέσιμη σε: http://webtv.un.org 

Ο κατάλογος των ομιλητριών/ομιλητών και των σχετικών ανακοινώσεων που θα εκδοθούν κατά την αξιολόγηση της Ελλάδας είναι διαθέσιμα σε: UPR Extranet  

Η Ομάδα Εργασίας UPR έχει προγραμματιστεί να υιοθετήσει τις συστάσεις που έγιναν προς την Ελλάδα στις 5 Νοεμβρίου 2021.

* Η 39η συνεδρίαση του UPR είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Μάιο του 2021 και αναβλήθηκε λόγω μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.