Η ΕΕΔΑ στο Φόρουμ Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2021

Μολύβι που γράφει τη λέξη Community

Με τη δύναμη των κοινοτήτων, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας μπορούν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον στην αποστολή τους να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την Ισότητα (Equinet) ένωσαν τη φωνή τους στο Φόρουμ Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2021 για να αναδείξουν τη δύναμη της κοινότητας για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕΔΑ συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή παρουσιάζοντας σημαντικές πρωτοβουλίες της που αναδεικνύουν τη δύναμη των κοινοτήτων σε δράση, όπως το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: The power of community: Together for equality & human rights - ENNHRI 

 

 

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.