Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη στην Υποεπιτροπή της Βουλής για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Μαρία Γαβουνέλη στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 με θέμα ημερήσιας διάταξης την Ετήσια Έκθεση του Συντονιστικού Μηχανισμού για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνεδρίαση εδώ


Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.