Το μήνυμα της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet για την 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Το μήνυμα της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet για την 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.