Συμβολή της ΕΕΔΑ στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις

Άνθρωπος με καπέλο, χωρίς κεφάλι, κάθεται πισώπλατα σε παγκάκι

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, η αξιολόγηση της χώρας μας ενώπιον της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις ως προς τη συμβατότητα της εσωτερικής νομοθεσίας και πρακτικής με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση. Η Ελλάδα κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά πρόσφατα, το 2014. Η ΕΕΔΑ, στο πλαίσιο της εντολής της, από την αρχή υπήρξε αρωγός τόσο των οργάνων της Πολιτείας κατά την προετοιμασία της αρχικής έκθεσης του κράτους που υπεβλήθη στην αρμόδια επιτροπή όσο και της ίδιας της επιτροπής ελέγχου του ΟΗΕ κατά την προετοιμασία της προφορικής εξέτασης του ελληνικού κράτους. Οι Εθνικοί Θεσμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελούν άλλωστε συμμάχους των κρατικών και διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ διεθνούς πλαισίου προστασίας και εθνικού επιπέδου προστασίας και απόλαυσης αυτών στην πράξη. Για τις πρόσφατες θέσεις της ΕΕΔΑ στο ζήτημα αυτό δείτε εδώ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.