Υπόμνημα της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπόμνημα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, για τη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών»

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.