Συμβολή της ΕΕΔΑ προς την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εξώφυλλο συμβολής της ΕΕΔΑ προς την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ(Τίτλος: National Human Rights Institutions και χέρια σηκωμένα με το καθένα να γράφει μία από τις παρακάτω λέξεις: Accessibility, Independence, Justice, Dignity, Cooperation, Equality, Rule of Law)

Συμβολή της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προς την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΑΔ) στο πλαίσιο προετοιμασίας της Έκθεσής της για τους ΥΑΔ που εργάζονται σε θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και το άσυλο (στα αγγλικά)

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.