Έκθεση του ENNHRI για την ενίσχυση της λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα

Εξώφυλλο Έκθεσης του ENNHRI (Χαρτοφύλακας πάνω σε τραπέζι μπροστά σε δύο άτομα που φαίνονται μόνο τα χέρια τους)

H Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) για την ενίσχυση της λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα μόλις δημοσιεύθηκε! Περιλαμβάνει πορίσματα, καλές πρακτικές και συστάσεις των Ευρωπαϊκών Εθνικών Θεσμών για την αντιμετώπιση των κενών που έχουν ήδη εντοπιστεί στα συστήματα λογοδοσίας.

Για την ενίσχυση της λογοδοσίας, οι Εθνικοί Θεσμοί προτείνουν 5 δράσεις-κλειδιά: προληπτικά μέτρα, ευρωπαϊκές πολιτικές που ενισχύουν τη λογοδοσία, σύνδεση των ζητημάτων λογοδοσίας με το σεβασμό του κράτους δικαίου, διασυνοριακές λύσεις και αξιοποίηση των διδαγμάτων από την πρόσφατη εμπειρία της Ευρώπης στη διαχείριση των εκτοπισμένων πληθυσμών από την Ουκρανία.

Η ΕΕΔΑ, εκπροσωπούμενη από την Εύα Τζαβαλά, Ειδική Επιστήμονα και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο συνέβαλε ουσιαστικά σε όλα τα στάδια εκπόνησης της μελέτης. Βρείτε τις ειδικότερες αναφορές στις καλές πρακτικές του ελληνικού ΕΘΑΔ στις σελίδες 8, 10, 16 και 24 της Έκθεσης.

 

Διαβάστε εδώ το κείμενο της Έκθεσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του ENNHRI

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.