Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το μέλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης

Εξώφυλλο Έκθεσης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το μέλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης

Μόλις δημοσιεύθηκε η Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το μέλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης, με Εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η Ομάδα διατυπώνει 30 Συστάσεις ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις που θέτει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθιστώντας πιο αποτελεσματική  την προστασία αυτών στο πλαίσιο του Οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ρόλος των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τονίζεται τόσο μέσα στις διαδικασίες του Οργανισμού όσο και στη διασύνδεση τους  με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών: προς τούτο, η Ομάδα προτείνει τη δημιουργία μιας διακυβερνητικής διαδικασίας παρακολούθησης των κρατών ως προς τη συμμόρφωση τους με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και τις συστάσεις των λοιπών ανεξαρτήτων οργάνων του Συμβουλίου, στα πρότυπα της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης του ΟΗΕ. Οι Εθνικοί Θεσμοί θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας στους πολίτες των κρατών μελών. Η ΕΕΔΑ χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή, η οποία συνάδει με τις προτεραιότητες της νέας θητείας και τις πρόσφατες παρεμβάσεις της για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και των συστάσεων άλλων εποπτικών οργάνων (επιτροπών) του Οργανισμού.

 

Δείτε το κείμενο της Έκθεσης εδώ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.