Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 2022: Αξιοπρέπεια, Ελευθερία και Δικαιοσύνη

Πλάνο από το video της ΕΕΔΑ για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

                                                                                                                        Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022 

Η νέα χρονιά που ξεκινά σε λίγες εβδομάδες αποτελεί έτος ορόσημο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς συμπληρώνονται 75 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του πρώτου παγκόσμιου κειμένου που αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλους τους ανθρώπους, παντού στον κόσμο. Εγγυάται τα δικαιώματά μας χωρίς διάκριση λόγω εθνικότητας, τόπου διαμονής, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης, ενισχύθηκε η αναγνώριση και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον κόσμο σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο σύστημα προστασίας που σήμερα εστιάζει σε εύαλωτες ομάδες όπως τα Άτομα με Αναπηρία, οι Ρομά, οι Πρόσφυγες και οι Μετανάστες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κ.α. Ωστόσο, τα προτάγματα της Οικουμενικής Διακήρυξης για αξιοπρέπεια και ισότητα στα δικαιώματα, έχουν δεχτεί συνεχή επίθεση τα τελευταία χρόνια. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει νέες και συνεχείς προκλήσεις – πανδημίες, συγκρούσεις, εκρηκτικές ανισότητες, οικονομική και ηθική κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ρατσισμός, κλιματική αλλαγή – οι αξίες και τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Οικουμενική Διακήρυξη δείχνουν το δρόμο για συλλογικές δράσεις που δεν θα αφήνουν κανέναν πίσω.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ο Εθνικός Θεσμός για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΘΑΔ) στην Ελλάδα και το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συνεχίζει με όλες της τις δυνάμεις την προσπάθεια για την πραγμάτωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την εφαρμογή του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και επιτελώντας το συμβουλευτικό της ρόλο προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Με ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο να διέπει πλέον τη λειτουργία της, με πολυσυλλεκτική σύνθεση και ενισχυμένη σε πόρους και προσωπικό, η ΕΕΔΑ συνεχίζει δυναμικά στο πλαίσιο της αποστολής της να αποτελεί το θεματοφύλακα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη γεφύρωση της απόστασης όχι μόνο μεταξύ της Πολιτείας και της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων της Χώρας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την πραγματική απόλαυσή τους στην πράξη.

Το 2023, συμπληρώνονται επίσης 10 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI), του οποίου η ΕΕΔΑ υπήρξε ιδρυτικό μέλος με ουσιαστική παρουσία και συμβολή στα όργανα, στις αποφάσεις, στις δράσεις και στη διαμόρφωση των θέσεών του, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Δικτύου. Η ΕΕΔΑ συμμετείχε επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στις Ομάδες Εργασίας του ENNHRI, ενώ σήμερα μέλη του επιστημονικού της προσωπικού προεδρεύουν στις Ομάδες Εργασίας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.

Αξιοπρέπεια, Ελευθερία και Δικαιοσύνη. Το φετινό μήνυμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (10 Δεκεμβρίου) έρχεται να μας θυμίσει ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι αυτονόητο. Για το καθένα χρειάζεται εγρήγορση, καθημερινός αγώνας και συστηματική προσπάθεια από τους πολίτες και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Για μια ακόμη χρονιά, στις 10 Δεκεμβρίου, η ΕΕΔΑ ενώνει τη φωνή και τις δυνάμεις της μαζί τους, για:

 

Αξιοπρέπεια, Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους, για όλες, για όλ@ !!!

 

 

 

Το δελτίο τύπου της ΕΕΔΑ σε αρχείο pdf

 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.