Μαρία Γαβουνέλη: «Είναι παρανοϊκό, αλλά δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ε.Ε.»

Συνέντευξη της Προέδρου στην Βασιλική Σιούτη

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Μαρία Γαβουνέλη, μιλά στο Lifo.gr και στη Βασιλική Σιούτη για το Μηχανισμό Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών που πρόσφατα παρουσίασε η ΕΕΔΑ, δίνοντας στη δημοσιότητα την πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση του Μηχανισμού.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.