Σεξισμός και παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Διαδικασίες καταγγελίας και ελέγχου - 3η εκπαιδευτική δράση της ΕΕΔΑ

Αφίσα με τους ομιλητές της εκδήλωσης
Παρακολουθήστε την 3η εκπαιδευτική δράση της ΕΕΔΑ "Σεξισμός και παρενόχληση στο χώρο εργασίας: διαδικασίες καταγγελίας και ελέγχου"
 

  
 
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για θέματα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχει, από την ίδρυσή της το 1998, στον κυρίως πυρήνα της αποστολής της την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος (άρθρο 12 (στ) και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στα θέματα αυτά (άρθρο 12 (ι)) του ν. 4780/2021.
 
Ο φετινός δεύτερος κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων για την «Ενδυνάμωση των γυναικών και την ουσιαστική ισότητα των φύλων» καλύπτει κρίσιμα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και απευθύνονται τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Η εκπροσώπηση γυναικών, oι οποίες κατάφεραν να σπάσουν τα στερεότυπα και να καταξιωθούν, στους χώρους της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, στην πολιτική ζωή και εν γένει στη δημόσια σφαίρα μας εμπνέει, μας ενδυναμώνει και διευκολύνει τον δρόμο προς την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας, η οποία είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.
 
Πρόκειται για ανοιχτά σεμινάρια στο κοινό που προσελκύουν μεγάλο εύρος συμμετεχόντων/ουσών (όπως φοιτητές/τριες και επαγγελματίες – δικηγόροι, κοινωνικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί κ.ά.).
 
Η 3η στη σειρά εκδήλωση/δράση της ΕΕΔΑ με τίτλο «Σεξισμός και παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Διαδικασίες καταγγελίας και ελέγχου» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, ώρα 6-8μμ., στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), Ακαδημίας 60, Αθήνα.
 
Σε αυτή την 3η δράση μας μίλησαν:

-Χρήστος Πετσιμέρης, Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιων Σχέσεων, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Υπουργείο Εσωτερικών 
-Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη
-Παναγιώτα Πετρόγλου, Δικηγόρο, Μέλος του Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων και τη μη Διάκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
-Χαρά Χιόνη-Χότουμαν, Διδάκτορα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας ΕΚΠΑ
-Γιώτα Μασουρίδου, Δικηγόρο, Γενική Γραμματέα Ευρωπαίων Δημοκρατών Δικηγόρων

Τη συζήτηση συντόνισε η Άννα Απέργη, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Προεδρεύουσα του Τμήματος Προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της ΕΕΔΑ
 
 
Σε όσες/ους παρακολούθησαν και τις τρεις επιστημονικές εκδηλώσεις/δράσεις της ΕΕΔΑ θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.