Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΕΔΑ με το νέο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Ομαδική φωτογραφία του Υπουργού με το Προεδρείο της ΕΕΔΑ και τους συμμετέχοντες στη συνάντηση
Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΕΔΑ με τον νέο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρη Καιρίδη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 στο γραφείο του Υπουργού. Την ΕΕΔΑ εκπροσώπησαν η Πρόεδρός της Μαρία Γαβουνέλη, ο Α' Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωαννίδης, η Β' Αντιπρόεδρος Έλλη Βαρχαλαμά και η Ειδική Επιστήμονας Εύα Τζαβαλά. Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν ειδικότερα οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κενά στην προστασία των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των μεταναστών με ειδική μνεία στα θέματα της νόμιμης μετανάστευσης, της πρόσβασης στο άσυλο, της εργασίας, απασχόλησης και ένταξης. Η Πρόεδρος ενεχείρισε στον Υπουργό περιληπτικό υπόμνημα με τις προτάσεις της ΕΕΔΑ σε μια σειρά ζητημάτων όπως των συνθηκών διαμονής, των ατύπων αναγκαστικών επιστροφών και των νόμιμων οδών μετανάστευσης.
Αμφότεροι συμφώνησαν στην εγκαθίδρυση μιας τακτικής επικοινωνίας στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου στα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής, μέσω και του λειτουργικού συνδέσμου του Υπουργείου στην ΕΕΔΑ αλλά και στη δρομολόγηση μιας σειράς ενεργειών, κατά προτεραιότητα, για την άρση διοικητικών και άλλων εμποδίων που στερούν από τους πολίτες τρίτων χωρών την ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων τους όπως αυτά κατοχυρώνονται στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
 
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.