Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα στο Ελσίνκι

Ομαδική φωτογραφία της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Στην Ομάδα Εργασίας προεδρεύει η Επιστημονική Συνεργάτιδα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Κατερίνα Χαροκόπου μαζί με το Ολλανδικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκ μέρους της ΕΕΔΑ, η Κ. Χαροκόπου παρουσίασε την εισήγησή της με τίτλο: “The right to Housing in the Aftermath of National Disasters and extreme weather events (severe floods, wildfires) – The impact of climate change on the environment and the threat to the right to housing and living conditions”.

Η Κ.Χαροκόπου εκπροσώπησε την ΕΕΔΑ και στις εργασίες της 13ης συνάντησης της συνεργατικής πλατφόρμας για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα στην οποία συμμετέχουν το ENNHRI, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας (EQUINET). Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 είχε ως θέμα: “Realising social rights in the age of digitalisation: opportunities and risks”.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.