Η ΕΕΔΑ στην επετειακή συνδιάσκεψη για τα 10 χρόνια του ENNHRI στις Βρυξέλλες

Ομαδική φωτογραφία από την επετειακή συνδιάσκεψη του ENNHRI στις Βρυξέλλες

Το 2023 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) καθώς το Δίκτυο συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας!

Για τη σημαντική αυτή στιγμή, το ENNHRI διοργάνωσε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 στις Βρυξέλλες μια επετειακή συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή επικεφαλής Εθνικών Θεσμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΘΑΔ) από πολλά κράτη, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, φορέων και οργανισμών. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μια αναδρομή στα επιτεύγματα των ΕΘΑΔ στην προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και στη συμβολή του ENNHRI σε αυτά κατά την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της συνέργειας μεταξύ των ΕΘΑΔ για την επίτευξη σημαντικών στόχων σε ένα περιβάλλον πολλές φορές δύσκολο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου ενώ συζητήθηκαν διεξοδικά οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα η ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα θεσμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Η ΕΕΔΑ, συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ο Εθνικός Θεσμός για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ENNHRI, συμμετέχοντας ενεργά την τελευταία δεκαετία στα όργανα διοίκησης του Δικτύου αλλά και στις Ομάδες Εργασίας του.

Στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια του θεσμού, την ΕΕΔΑ εκπροσώπησαν η Πρόεδρός της, Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη καθώς και οι επιστημονικές συεργάτιδες της ΕΕΔΑ Εύα Τζαβαλά, Προεδρεύουσα της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και Κατερίνα Χαροκόπου, Συν – Προεδρεύουσα της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα οι οποίες παρουσίασαν το έργο και τις δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας τους, με ιδιαίτερη αναφορά στις προτεραιότητές τους για το επόμενο διάστημα και τις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι ΕΘΑΔ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.