Η ΕΕΔΑ στην Υπο - Επιτροπή Διαπίστευσης (SCA) του GANHRI στη Γενεύη

Η Μ.Γαβουνέλη και η Ε.Τζαβαλά στη συνεδρίαση της SCA

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), εκπροσωπούμενη από την Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο της ΕΕΔΑ και την Εύα Τζαβαλά, Ειδική Επιστήμονα, μετέχει αυτήν την εβδομάδα στις εργασίες της Υπο-Επιτροπής Διαπίστευσης (SCA) της Παγκόσμιας Συμμαχίας Εθνικών Θεσμών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - GANHRI (Γενεύη, 23-27 Οκτωβρίου 2023) ως εκλεγμένο μέλος από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI). Η Υπό-Επιτροπή Διαπίστευσης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τις Αρχές των Παρισίων έτσι ώστε να μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα λόγου σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ. Σε αυτήν εκπροσωπούνται τα τέσσερα περιφερειακά δίκτυα (Ευρώπη, Ασία και Ειρηνικός, Αμερική και Αφρική) και το έργο της υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.