Η ΕΕΔΑ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών 2023

Αφίσα No Excuse του ΟΗΕ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών παραμένει μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζεται ότι μία στις τρείς γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

 Η ΕΕΔΑ, το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προώθησης και προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρακολουθώντας από την ίδρυσή της το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών έχει επανειλημμένα προχωρήσει στο πλαίσιο της αποστολής της σε συστάσεις προς την Πολιτεία αλλά και στη διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων και σεμιναρίων για θέματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας αλλά και εξάλειψης των έμφυλων στερεοτύπων. Όπως έχει υπογραμμίσει κατ’επανάληψη η ΕΕΔΑ η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση αλλά συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η Ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Βίας εναντίον των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (GREVIO) δημοσίευσε τη βασική της έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα. Στην πρώτη αυτή έκθεση αξιολόγησης για τη χώρα μας αναγνωρίζονται κάποια βήματα προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα, όπως μια σειρά από θετικά νομικά και πολιτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Στα θετικά μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η σύσταση εξειδικευμένων αστυνομικών μονάδων για τη βελτίωση των μέτρων αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου στη βία κατά των γυναικών, καθώς και οι τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου της Ελλάδας για τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ορισμού του βιασμού με βάση την έννοια της ελεύθερης συναίνεσης.

Ωστόσο, παρά τα συγκεκριμένα θετικά βήματα, η GREVIO διαπιστώνει την ανάγκη λήψης μέτρων βελτίωσης σε διάφορους τομείς όπως τη λειτουργία κέντρων αντιμετώπισης θυμάτων βιασμού και κέντρων προστασίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, καθώς και την εξέταση ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας από τα Δικαστήρια κατά τις διαδικασίες επιμέλειας και καθορισμού των δικαιωμάτων επίσκεψης. Ειδικότερα για τις γυναίκες που ζητούν άσυλο απαιτείται η παροχή ασφαλούς καταλύματος, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες διερμηνείας και η παροχή νομικής βοήθειας.

Η ΕΕΔΑ με πολυετή γνώση του πεδίου που διασφαλίζει η πολυφωνική της σύνθεση στην οποία μετέχουν 19 γυναίκες ως τακτικά η αναπληρωματικά μέλη, περιλαμβανομένης της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής, αλλά και η πολύτιμη συνεισφορά των φορέων που μετέχουν στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, με αφορμή τη φετινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, επαναλαμβάνει την ανάγκη απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των θυμάτων σε δομές προστασίας, όπως και σε υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής στήριξης και φιλοξενίας για όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων γυναικών. Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη εξέταση της Ελλάδας από την επιτροπή για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)  στις αρχές του 2024, η Εθνική Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμού της Πολιτείας και των Ανεξάρτητων Αρχών που έχουν αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περιστατικών παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.