Ολοκλήρωση της θητείας της Εύας Τζαβαλά ως Προεδρεύουσας της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Screenshot από συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRΙ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Ολοκληρώθηκε στις 14 Μαρτίου ύστερα από τρία ιδιαίτερα δημιουργικά χρόνια η πετυχημένη θητεία της συντονίστριας του επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΔΑ Εύας Τζαβαλά ως Προεδρεύουσας της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας κατά την περίοδο 2021-2024 μπορείτε να δείτε εδώ (στα αγγλικά)

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.