Η ΕΕΔΑ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την Παρακολούθηση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ

Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ και η ειδική επιστήμονας Εύα Τζαβαλά με μέλη της Επιτροπής

Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για την Παρακολούθηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Απριλίου με θέμα: "Ο Εθνικής Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο ρόλος του στην εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου". Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ενημέρωσαν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη και η Συντονίστρια του Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΔΑ Εύα Τζαβαλά.

  

 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.