Η ΕΕΔΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα στο Βίλνιους

Γενικό πλάνο από τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024 στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Στην Ομάδα Εργασίας προεδρεύει η Επιστημονική Συνεργάτιδα της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα(ΕΕΔΑ) Κατερίνα Χαροκόπου, η οποία παρουσίασε την εισήγησή της με τίτλο: “Social protection for migrants, refugees and their families”. Η κ. Χαροκόπου εκπροσώπησε την ΕΕΔΑ και στις εργασίες της 14ης συνάντησης της Συνεργατικής Πλατφόρμας για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα στην οποία συμμετέχουν το ENNHRI, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας (EQUINET). Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Βίλνιους την 1η Ιουλίου με θέμα: “Young people’s access to social and economic rights: Addressing the impact of the cost-of-living crisis”.

 

Ομαδική φωτογραφία των μελών της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα:

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.