Παρατηρήσεις για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος στην εισαγωγή γυναικών στις Αστυνομικές Σχολές και στις σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.