ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν. Kαθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ., τ.Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Η Ιφιγένεια Καμτσίδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Δημοσίου Δικαίου με ειδικότερη κατεύθυνση « Γενική θεωρία του Δικαίου » του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου ParisX- Nanterre και έχει αναγορευτεί διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο ParisX- Nanterre). Είναι αν. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και δικηγόρος, ενώ έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Μονπελιέ, του Παρισιού (Γαλλία) και της Μεσίνα (Ιταλία). Από τον Απρίλιο του 2015 είναι Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και από τον Μάιο του 2015 τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με υπόδειξη της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. από το 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014. Μέλος της επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975/86/01 (2006 – 2008). Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Γ. Γραμματείας Ισότητας για το σχέδιο νόμου για την ουσιαστική ισότητα των φύλων (Αύγουστος 2010- Σεπτ. 2011). Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το ακ. έτος 2013/14 και Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ από τον Ιούλιο 2014 ως τον Μάρτιο 2015. Τα έτη 2012 και 2013 ήταν μέλος της Επιτροπής των Εισαγωγικών Εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ από το 2013 είναι Αξιολογήτρια των ερευνητικών προτάσεων του Ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-MIUR), και αξιολογήτρια στο πλαίσιο της δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα".. Πρόεδρος της Επιτροπής της Γ.Γ Ισότητας για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Μάιος 2015). Στις αυτοτελείς μελέτες της συγκαταλέγονται Η επιφύλαξη υπέρ του νόμου ως περιορισμός εγγύηση και διάμεσος των ελευθεριών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, Θεσσαλονίκη Σάκκουλας 2004, Το κοινοβουλευτικό σύστημα: Δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη, Αθήνα, Σαββάλας, 2011, La Grèce, 3η έκδοση σε Nathalie Brack-Jean-Michel Waele (de) Jean-Benoît Pilet, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. Colin, 2015 και στα δημοσιευμένα άρθρα της περιλαμβάνονται: «Για τα νέα σύνορα της Ευρώπης: σκέψεις σχετικά με την σημασία του πολιτικού Συντάγματος στην Ε.Ε.», Τιμητικός Τόμος για τα Διοικητικά Δικαστήρια, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα.2015, «Demokratie und bürgerschaftliches Engagement in Europa: welche Zukunft haben die Völker Europas?» στο Europa in Debatte. Überlegungen aus linker Perspektive, WeltTrends Potsdam 2014, «Οικονομική κρίση, Σύνταγμα και δημοκρατία», στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, Κρίση και Πολιτικό σύστημα, 2013, «L’intérêt public aux temps de crise» σε Recherches Internationales, no 96 Juillet-Septembre 2013, Η διαρρύθμιση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ισχύον Σύνταγμα και η θεσμική σημασία της, σε Ι.Καμτσίδου- Α Μανιτάκης κα, Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες., 2010, Αυτορρύθμιση και συνταγματικές αρχές στο πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας, σε Γ. Παπαδημητρίου(πρόλογος) Η αυτορρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2005, Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 944/1999), Το Σύνταγμα 1999 κα

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.