Μαρία Μουσμούτη

H Δρ. Μαρία Μουσμούτη είναι Εκτελεστική Διευθύντρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και διδάσκει νομοτεχνική στο Institute of Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Κατέχει πτυχίο νομικής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στο συγκριτικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και διδακτορικό σε θέματα νομοθέτησης (University of London). Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2000. Έχει διατελέσει Επιστημονική συνεργάτιδα του Ευρωβουλευτή Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσου (2002-2004) και συνεργάζεται με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου από το 1999, ως υπεύθυνη διαχείρισης έργων (1999-2002), Διευθύντρια Διεθνών Προγραμμάτων (2002-2007) και Εκτελεστική Διευθύντρια (2007- σήμερα).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, τον νομοθετικό σχεδιασμό, την ίση μεταχείριση και την διαφορετικότητα και την ένταξη της διάστασης του φύλου, της αναπηρίας και της διαφορετικότητας στην νομοθεσία. Η μονογραφία της ‘Designing Effective Legislation’ κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2019.

Διαθέτει εκτενή ερευνητική εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από το 2011 είναι υπεύθυνη έργου του Εθνικού Σημείου Επαφής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (National Focal Point on Fundamental Rights) στο πλαίσιο του δικτύου FRANET (Fundamental Rights Network) που συντονίζει το European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.