ΦΟΙΒΟΣ ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ

Ο Φοίβος Ιατρέλλης είναι επίτιμος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάσθηκε στην Αθήνα ως δικηγόρος για μερικά χρόνια και στη συνέχεια εισήχθη, κατόπιν εξετάσεων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΝΣΚ εκπροσώπησε το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων σε δίκες με ποικίλα αντικείμενα, γνωμοδότησε, επί ερωτημάτων και προβλημάτων που απασχολούσαν τη Διοίκηση, είτε ατομικά είτε ως μέλος συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων, συμμετέσχε σε κρατικές επιτροπές και συνέταξε σχέδια νομοθετικών κειμένων και κρατικών συμβάσεων. Ασχολήθηκε γενικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ιδιαίτερα δε με ζητήματα περιβαλλοντικού και συγκοινωνιακού δικαίου, κρατικής περιουσίας, καθώς και διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.