Έλλη Βαρχαλαμά

Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΔΑ και Προεδρεύουσα του Β΄ Τμήματος Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (Μάρτιος 2012-2015, Μάιος 2015-έως τώρα).

Είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LLM) στο Εργατικό Δίκαιο.

Από το 1998 είναι επιστημονικός συνεργάτης και από το 2005 νομική σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), την οποία εκπροσωπεί νομικά και τεχνικά σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του Δημοσίου, όπως επίσης και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας - ΟΜΕΔ (2011 έως σήμερα) και προεδρεύουσα της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΟΜΕΔ (2014 έως σήμερα), καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας - ΕΛΙΝΥΑΕ (2017 έως σήμερα).

Έχει συμμετοχές ως εισηγήτρια θεμάτων εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης σε συνέδρια ημερίδες και εκδηλώσεις, καθώς και ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων στα πεδία αυτά.

Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία και συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως και σε λοιπά πεδία ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ισότητας και διακρίσεων, προστασίας ανηλίκων, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι μέλος σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις και συντονιστικά επιστημονικού χαρακτήρα, καθώς και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Μιλάει ελληνικά (μητρική), αγγλικά και γαλλικά.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.