Τα σεμινάρια του Γ' Κύκλου Σεμιναρίων της ΕΕΔΑ (video)

1ο Σεμινάριο Γ' Κύκλου Σεμιναρίων ΕΕΔΑ: "Εκπαίδευση στη Φυλακή: Δικαίωμα των κρατουμένων - Υποχρέωση της Πολιτείας. Το παράδειγμα του Αυλώνα". Ομιλητής: Πέτρος Δαμιανός (Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021) 

 

 

2ο Σεμινάριο Γ' Κύκλου Σεμιναρίων ΕΕΔΑ: "Το δικαίωμα του παιδιού να μαθαίνει τη γλώσσα και την κουλτούρα του". Ομιλητής: Βασίλης Πανταζής (Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021)

 

 

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.