Κατάθεση και Συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου "Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής"

Κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το σχέδιο νόμου "Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής".

Δείτε εδώ το κείμενο του Σχεδίου Νόμου, τα συνοδευτικά κείμενα, καθώς και το υλικό από τις σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Παρακολουθήστε εδώ τις τοποθετήσεις του Προεδρείου της ΕΕΔΑ στην ακρόαση φορέων κάτα τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής

Διαβάστε εδώ το άρθρο της Προέδρου της ΕΕΔΑ Μαρίας Γαβουνέλη "Η ΕΕΔΑ μπροστά στο μέλλον" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" (23.1.2021)

 

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.