Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ ενόψει της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης (Universal Periodic Review, UPR) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για την Ελλάδα

Logo_2.jpg

Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ (στα αγγλικά) το οποίο υποβλήθηκε ενόψει της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης (Universal Periodic Review, URP) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον 3ο Κύκλο Αξιολόγησης κατά την 39η Σύνοδο η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1έως 12 Νοεμβρίου 2021.

Η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση UPR για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2011 και το 2016 αντίστοιχα.  

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.