Η ΕΕΔΑ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Εικόνα με γυναίκες διαφορετικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών που κάνουν το σήμα της νίκης. Στη μέση το λογότυπο της ΕΕΔΑ
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα, συνεχίζει να εργάζεται για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και την ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και τη στήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων γυναικών, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι μετανάστριες και οι γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ+.
 
Όπως επισημαίνεται στις πρόσφατες Παρατηρήσεις της στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ΕΕΔΑ ιδιαίτερα ανήσυχη για το εύρος του φαινομένου της γυναικοκτονίας στη Xώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισής του, αλλά και τις συστάσεις του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επεξεργάζεται την πρωτοβουλία σύστασης Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη μελέτη περιπτώσεων Γυναικοκτονιών, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς και αξιοποιώντας τον πολυφωνικό χαρακτήρα της σύνθεσής της.
 
Επιπλέον, ο επόμενος ανοικτός κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της ΕΕΔΑ θα είναι αφιερωμένος στις γυναίκες, καθώς θα επικεντρωθεί στη συζήτηση θεμάτων ισότητας, καταπολέμησης των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι!
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.