Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027"

Φωτογραφία από την 1η Συνεδρίαση της ΕΠ του Περφερειακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027" (πλάνο της αίθουσας με τους συμμετέχοντες/ουσες"

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» συμμετείχε η ΕΕΔΑ την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022. H EEΔΑ μετέχει στις εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1060/2021 για τις κοινές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων και του από 25.2.2021 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΔΑ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η συμμετοχή της ΕΕΔΑ στις Επιτροπές Παρακολούθησης ευθυγραμμίζεται επίσης με την  Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το μέλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνεται και αναδεικνύεται ο ρόλος των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) στην προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας για τους πολίτες των κρατών μελών του ΣτΕ.

Στις 19 Οκτωβρίου η ΕΕΔΑ συμμετείχε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Τομεακού Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027" και στις 21 Οκτωβρίου στην 1η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.