Σημείωμα της ΕΕΔΑ για τη ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον Σωφρονιστικό Κώδικα

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Σημείωμα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων για τη ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα – τροποποιήσεις στον ν.2776/1999».

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.