Στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ το ΕΣΔ για την Προστασία των Παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση 2022-2027

Λογότυπο της ΕΕΔΑ

                                                                                              Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022 

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γεώργιου Κώτσηρα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση 2022-2027. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε ο Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης Μιχαήλ Καραμαλάκης, ενώ τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου παρουσίασε στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ, η βουλευτής Έλενα Ράπτη, εισηγήτρια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες/ουσες εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, τους οποίους η Εθνική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους, απάντησαν σε ερωτήσεις των Μελών της ΕΕΔΑ αναφορικά με επί μέρους σημεία του νέου αυτού Σχεδίου και δέχτηκαν τις παρατηρήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιτροπή κατέθεσε το 2021 Γραπτές Παρατηρήσεις στον Κατάλογο Θεμάτων αναφορικά με την εξέταση της ενοποιημένης τέταρτης έως έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και νωρίτερα το 2020 Κείμενο Παρατηρήσεων σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα. 

Η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ καλοσώρισε επί της αρχής την πρωτοβουλία κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση 2022-2027.  Με πλήρη επίγνωση της ανησυχητικής διάστασης του φαινομένου και με στόχο την επιτυχή και ουσιαστική υλοποίηση του Εθνικού αυτού Σχεδίου Δράσης, η ΕΕΔΑ επισημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, την ανάγκη έγκαιρου και αποτελεσματικού συντονισμού και ελέγχου των συναφών δράσεων, όπως πχ αυτών που ήδη υλοποιούνται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Παιδί 2021-2023. Επίσης, τη διαμόρφωση χρηστικών κανόνων δεοντολογίας για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών σε όλα τα στάδια και με ενιαίο τρόπο σε όλη την επικράτεια, την απλούστευση και συνεκτικότητα της παροχής των υπηρεσιών στα παιδιά-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και την ενίσχυση της παιδικής συμμετοχικότητας. Στόχος πρέπει να είναι οι προβλεπόμενες δράσεις να μην εξαντληθούν σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μηχανισμού παιδικής προστασίας παρέχοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, των επαγγελματιών και των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Η ΕΕΔΑ, μέσω της πλουραλιστικής της σύνθεσης, θα συνεχίσει να επιτελεί έμπρακτα το έργο της για την παρακολούθηση των πολιτικών προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την εναρμόνισή τους με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση μέριμνας και ελέγχου από την πλευρά της Πολιτείας για την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία και φροντίδα των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, καθώς και τα γεγονότα που ανησυχητικά αυξητικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η ΕΕΔΑ εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στην κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, για τα οποία θα τοποθετηθεί αυτοτελώς με στόχο τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.