Με διπλή συμμετοχή της ΕΕΔΑ η συνάντηση των Προέδρων των Ομάδων Εργασίας του ENNHRI στις Βρυξέλλες

Ομαδική φωτογραφία των Προέδρων των Ομάδων Εργασίας του ENNHRI
Στις 22 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Συνάντηση των Προέδρων των Ομάδων Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διαχείριση και λειτουργία των Ομάδων Εργασίας και την ανάπτυξη διαθεματικών συνεργειών μεταξύ τους.
 
Από την ΕΕΔΑ συμμετείχαν η επιστημονική συνεργάτιδα Εύα Τζαβαλά, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Άσυλο και την Μετανάστευση του ENNHRI και η Κατερίνα Χαροκόπου, Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ENNHRI.

                 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.