25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών Πρόσβαση σε δομές προστασίας για όλα τα θύματα έμφυλης βίας!

Αφίσα των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

                                                                                                                        Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022  

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προώθησης και προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), διαπιστώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας και επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των θυμάτων σε δομές προστασίας, όπως και σε υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής στήριξης και φιλοξενίας για όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων γυναικών, όπως γυναικών μεταναστριών και προσφύγων, γυναικών με αναπηρία, γυναικών Ρομά καθώς και των ΛΟΑΤΚΙ+  προσώπων.

Όπως είχε υπογραμμίσει η ΕΕΔΑ στην Έκθεσή της για την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid -19 αλλά και στην Έκθεση αναφοράς της για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή της στα δικαιώματα του ανθρώπου, η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση αλλά συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕΔΑ χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία από την πλευρά της Πολιτείας προς την κατεύθυνση της πρόληψης, της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της άρσης της επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ συναρμόδιων φορέων και της δημιουργίας ενός συνεκτικού πλαισίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας. Ειδικότερα για τον τομέα της εργασίας απαιτείται η συνεκτική λήψη μέτρων για το σύνολο των τομέων στους οποίους παρέχεται εργασία και εφαρμόζεται η ΔΣΕ 190 καθώς ένα από τα μείζονα προβλήματα των θυμάτων βίας, παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στον τομέα αυτό, είναι τα εμπόδια  πρόσβασης των θυμάτων σε κατάλληλες διαδικασίες καταγγελίας και περαιτέρω αποτελεσματικής προστασίας τους. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται από τον κατακερματισμό και το μη συνεκτικό περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας, τα οποία ενισχύουν την ανασφάλεια δικαίου, η οποία λειτουργεί σωρευτικά σε βάρος των θυμάτων των πράξεων αυτών.

Η ΕΕΔΑ επανεφέρει την πρότασή που διατύπωσε στις Παρατηρήσεις της στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 για τη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη μελέτη περιπτώσεων Γυναικοκτονιών, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς και αξιοποιώντας τον πολυφωνικό χαρακτήρα της σύνθεσής της. Συγκεκριμένα η ΕΕΔΑ προτείνει τη σύσταση ενός Παρατηρητηρίου το οποίο:

  • θα αναγνωρίζει επισήμως τη γυναικοκτονία ως δολοφονία γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και φορέων
  • θα πραγματοποιεί συλλογή συγκρίσιμων και αναλυτικών δεδομένων των περιπτώσεων γυναικοκτονιών. Έμφαση πρέπει να δώσει το Παρατηρητήριο στη συλλογή, πέραν των στοιχείων που αφορούν το προφίλ του θύματος και του δράστη, στοιχείων που να αφορούν τον αριθμό των καταγγελιών, τη διεξαγωγή αποτελεσματικής διερεύνησής τους και τις περιπτώσεις χρηστής απονομής δικαιοσύνης μέσω της επιβολής κατάλληλων ποινών και κυρώσεων χωρίς καθυστερήσεις
  • θα συντάσσει σχετικές μελέτες και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Η ΕΕΔΑ παρακολουθώντας από την ίδρυσή της το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας έχει επανειλημμένα προχωρήσει στο πλαίσιο της αποστολής της σε συστάσεις προς την Πολιτεία αλλά και στη διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων και σεμιναρίων για θέματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας αλλά και εξάλειψης των έμφυλων στερεοτύπων. Μέσα στο 2022 η ΕΕΔΑ διοργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ουσιαστική ισότητα με τη συμμετοχή διακεκριμένων ανθρώπων με γνώση του πεδίου, ενώ μέλη της Εθνικής Επιτροπής και του επιστημονικού της προσωπικού συμμετείχαν σε δημόσιες εκδηλώσεις για ζητήματα έμφυλης βίας.

Στις 25 Νοεμβρίου, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη θα λάβει μέρος στην εκδήλωση με θέμα: «Πολιτικές για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών» που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, παρουσία της ανώτατης πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, η ΕΕΔΑ συμμετέχει διαδικτυακά στην εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών «UNITE - 16 Days of Activism against Gender-Based Violence» που διαρκεί από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.