Η ΕΕΔΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για την Eπικοινωνία

Φωτογραφία των μελών της Ομάδας Εργασίας για την Επικοινωνία του ENNHRI

Στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) συμμετείχε η ΕΕΔΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2022 στις Βρυξέλλες και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από 9 Εθνικούς Θεσμούς (ΕΘΑΔ). Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΕΘΑΔ στον τομέα της επικοινωνίας, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και συζητήθηκε ο προγραμματισμός των εργασιών της Ομάδας για το 2023. Από την πλευρά της ΕΕΔΑ στη συνάντηση συμμετείχε ο Διονύσης Γιακουμέλος, υπεύθυνος για θέματα επικοινωνίας.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.