Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ταμείων Μετανάστευσης

Η ειδική επιστήμονας της ΕΕΔΑ Εύα Τζαβαλά

Η ΕΕΔΑ συμμετείχε στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ταμείων Μετανάστευσης (ΤΑΜΕΥ, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027) που πραγματοποιήθηκε στις 17.1.2023 στο Ζάππειο με παρουσία του Πρωθυπουργού, των αρμόδιων Υπουργών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του FRONTEX. Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1060/2021 οι Εθνικοί Θεσμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως η ΕΕΔΑ κατέχουν ξεχωριστό ρόλο στην παρακολούθηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με τρόπο συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Εθνική Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από την Προεδρό της, Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη και την Ειδική Επιστήμονα Εύα Τζαβαλά.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.