Η Άννα Διαμαντοπούλου στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ για το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική προστασία και την εργασία

Η ¨Αννα Διαμαντοπούλου

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 συμμετείχε, ύστερα από πρόσκληση της ΕΕΔΑ, η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής προστασίας και της εργασίας. Η κυρία Διαμαντοπούλου ενημέρωσε την ΕΕΔΑ για το έργο της Επιτροπής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνική προστασία και το κοινωνικό κράτος στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με τα μέλη της ΕΕΔΑ για τους τρόπους με τους οποίους η Εθνική Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της, να συμβάλει στην προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.