Συμμετοχή της ΕΕΔΑ σε διήμερη Συνάντηση εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ευρώπη για τους πρόσφυγες στη Βαρσοβία

Η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ Δρ Αναστασία Χαλκιά

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) συμμετείχε στη Συνάντηση με θέμα “CSOs at the forefront of refugees support. Common challenges and solutions” που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως και 14 Νοεμβρίου 2023, στη Βαρσοβία. Στις εργασίες της Συνάντησης η επιστημονική συνεργάτιδα Δρ Αναστασία Χαλκιά παρουσίασε το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που συντονίζουν η ΕΕΔΑ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ως μία καλή πρακτική παρακολούθησης του ρατσιστικού εγκλήματος από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών, όπως και την αντίστοιχη καλή πρακτική που συντονίζει η ΕΕΔΑ που είναι ο Μηχανισμός Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών. Η διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε  από την  CSOs at the forefront of refugees support που δραστηριοποιείται στην Πολωνία με τη συνεργασία των ακόλουθων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών: ACF-Regional in Poland,  Solidarna (ACF Croatia),  OLF Lithuania (ACF Lithuania),  Solidarity Now (ACF Greece),  Stefan Batory Foundation (ACF Poland-National),  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (ACF Romania).

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.